Včelárenie počas veľkej noci

Z  dôvodu  že  v  súčasnej  mimoriadnej  situácií ohľadne  pohybu osôb v SR  sa  na  nás  obracajú  včelári  s  problémom obhospodarovania  včelstiev Vás  informujeme:
V  súčasnej  dobe  z  dôvodu  nákazy  vírusu COVIT 19 je vládou nariadení  obmedzení  pohyb  osôb čo  značne  sťažuje  obhospodarovanie  včelstiev.  
Keďže  včelstvá  sa  zaradujú  medzi  hospodárske  zvieratá, práca  so  včelstvami je nutná  starostlivosť  o  zvieratá  a  preto   nutná  práca  so  včelstvami  musí  byť  akceptovaná.  Samozrejme  pri  zachovaní  všetkých  hygienických  pravidiel /rúška, dezinfekčné  gély pri  ceste  za  včelstvami,…/
V  prípade  že  máte  včelstvá  v  inom  okrese  ako  bydlisko, doporučujeme  Vám  stiahnuť  si  z CEHZ / centrálny  register zvierat – včelstiev/  www.cehz.sk  údaje  o  vašej  farme  včelstiev, alebo  aspoň  potvrdenie  zo  ZO SZV kde  máte  svoje  včelstvá, t.j. kataster, miesto, mesto,…..   aby  ste  sa  mali  čím  preukázať  v  prípade  cestnej  kontroly.
Keďže  stále  hovoríme  o  nutnej starostlivosti o zvieratá  a  preukázaním  sa  kde  máte  svoju  farmu, svoje  včelstvá, mali  by  príslušníci  polície  SR  akceptovať  váš  presun  na  túto  farmu, samozrejme  pri  zachovaní  všetkých  hygienických  požiadaviek.
 
Výbor  RZ SZV  TN
 
M. Janco

Záhradkár / Včelár 2020 – zmeny

Milí vystavovatelia, odborní a mediálni partneri,
 
v nadväznosti na preventívne opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12.3. 2020 s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19  bohužiaľ nie je možné zorganizovať podujatie Záhradkár / Včelár 2020 v pôvodnom termíne 15.4.-19.4.. Pristúpili sme k rozhodnutiu presunúť termín konania veľtrhu na dátum, ktorý umožní jeho bezpečnú a bezproblémovú realizáciu.
 
V súčasnej náročnej a neustále sa meniacej situácii vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme minimalizovali negatívne dosahy a veríme, že v závislosti od ďalšieho vývoja bude možné stanoviť náhradný termín konania sa výstavy čo najskôr. Budeme vás bezodkladne informovať.
 
Želám všetkým v prvom rade veľa zdravia.
 
S pozdravom,
 
Henrieta Dunčková
manažérka výstavy
0915 771 269