Včelárenie počas veľkej noci

Z  dôvodu  že  v  súčasnej  mimoriadnej  situácií ohľadne  pohybu osôb v SR  sa  na  nás  obracajú  včelári  s  problémom obhospodarovania  včelstiev Vás  informujeme:
V  súčasnej  dobe  z  dôvodu  nákazy  vírusu COVIT 19 je vládou nariadení  obmedzení  pohyb  osôb čo  značne  sťažuje  obhospodarovanie  včelstiev.  
Keďže  včelstvá  sa  zaradujú  medzi  hospodárske  zvieratá, práca  so  včelstvami je nutná  starostlivosť  o  zvieratá  a  preto   nutná  práca  so  včelstvami  musí  byť  akceptovaná.  Samozrejme  pri  zachovaní  všetkých  hygienických  pravidiel /rúška, dezinfekčné  gély pri  ceste  za  včelstvami,…/
V  prípade  že  máte  včelstvá  v  inom  okrese  ako  bydlisko, doporučujeme  Vám  stiahnuť  si  z CEHZ / centrálny  register zvierat – včelstiev/  www.cehz.sk  údaje  o  vašej  farme  včelstiev, alebo  aspoň  potvrdenie  zo  ZO SZV kde  máte  svoje  včelstvá, t.j. kataster, miesto, mesto,…..   aby  ste  sa  mali  čím  preukázať  v  prípade  cestnej  kontroly.
Keďže  stále  hovoríme  o  nutnej starostlivosti o zvieratá  a  preukázaním  sa  kde  máte  svoju  farmu, svoje  včelstvá, mali  by  príslušníci  polície  SR  akceptovať  váš  presun  na  túto  farmu, samozrejme  pri  zachovaní  všetkých  hygienických  požiadaviek.
 
Výbor  RZ SZV  TN
 
M. Janco