Záhradkár / Včelár 2020 – zmeny

Milí vystavovatelia, odborní a mediálni partneri,
 
v nadväznosti na preventívne opatrenia prijaté na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12.3. 2020 s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19  bohužiaľ nie je možné zorganizovať podujatie Záhradkár / Včelár 2020 v pôvodnom termíne 15.4.-19.4.. Pristúpili sme k rozhodnutiu presunúť termín konania veľtrhu na dátum, ktorý umožní jeho bezpečnú a bezproblémovú realizáciu.
 
V súčasnej náročnej a neustále sa meniacej situácii vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme minimalizovali negatívne dosahy a veríme, že v závislosti od ďalšieho vývoja bude možné stanoviť náhradný termín konania sa výstavy čo najskôr. Budeme vás bezodkladne informovať.
 
Želám všetkým v prvom rade veľa zdravia.
 
S pozdravom,
 
Henrieta Dunčková
manažérka výstavy
0915 771 269