ZO TN kraja včelstvá a počet k 10/2018

Názov ZO SZV čl. vč.
Bánovce nad Bebravou 183 1730
Beluša 57 648
Bošáca 79 685
Ilava 146 1904
Lúky 172 1441
Myjava 204 1871
Nové Mesto nad Váhom 142 1648
Partizánske 152 1833
Považšká Bystrica 277 2815
Prievidza 425 4556
Púchov 180 1667
Stará Turá 84 730
Trenčín 429 4191
Krajné 49 334
2579 26053